ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ACCURL CNC മെഷീൻ ടൂളുകൾ (അൻ‌ഹുയി) കമ്പനി, LTD

ഫോൺ: + 188-5555-1088

ഫാക്സ്: + 86-555-2780563

ഫാക്ടറി വിലാസം: ബോവാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബോവാങ് എക്യുപ്‌മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, മാൻ‌ഷാൻ ചൈന.

Contatta Accurl Italy

ACCURL ITALY

Telefono: +39-081-8639569

Website: www.accurl.it