ഐപിജി ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

IPG fiber laser metal cutting machine Specially used for cutting 0 5-5mm carbon steel, 0 5-3mm stainless steel, galvanized steel, electrolytic zinc-coated steel sheet, silicon steel,0 5-2mm aluminum, 0 5-1mm brass and red copper and other kinds of thin metal sheets(The thickness and materials depend on different laser source.

പ്രയോജനം

(1) Fiber laser metal cutting machine is for metal precise cutting powered by fiber laser technology. The quality fiber laser beam results in faster cutting speeds and higher quality cuts compared to other cutting solutions. The key advantage of a fiber laser is its short beam wavelength (1,064nm). The wavelength, which is ten times lower than that of C02 laser, generates high absorption into metals. This makes the fiber laser become a perfect tool for cutting metal sheets of stainless steel, carbon steel, mild steel, aluminum, brass, etc.

(2) ഫൈബർ ലേസറിന്റെ കാര്യക്ഷമത പരമ്പരാഗത YAG അല്ലെങ്കിൽ CO2 ലേസർ കവിയുന്നു. ഫൈബർ ലേസർ ബീം റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജത്തോടെ ലേസർ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സജീവമല്ലാത്തപ്പോൾ യൂണിറ്റ് energy ർജ്ജം കുറവാണ്.

(3) ഫൈബർ ലേസറിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം 100,000 മണിക്കൂറിലധികം തുടർച്ചയായ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആയുസ്സുള്ള ഉയർന്ന വിശ്വസനീയമായ സിംഗിൾ എമിറ്റർ ഡയോഡുകളുടെ ഉപയോഗമാണ്.